Публікації

Графік чергувань екобуса в Полтаві

Відтепер використані небезпечні відходи полтавці можуть здати в екобус.

Усі прийняті використані люмінесцентні лампи, термометри, батарейки в подальшому передаються ліцензованій фірмі для подальшої їх утилізації.

Викинути ртутьвмісні відходи не можна. Все тому, що в ній міститься від 40 до 70 мг ртуті. Коли разом із побутовим (звичайним) сміттям такі лампи потрапляють на полігон, вони розбиваються. Випари ртуті забруднюють повітря, а коли ця речовина проникає в ґрунт, то отруює підземні води.

Віднесіться до цього відповідально.

     Небезпечні відходи приймаємо виключно у населення. Організації повинні самостійно укладати договори на утилізацію з підприємствами ліцензіатами! 

Графік руху екобусу в Полтаві

Відтепер використані небезпечні відходи полтавці можуть здати в екобус.

Усі прийняті використані люмінесцентні лампи, термометри, батарейки в подальшому передаються ліцензованій фірмі для подальшої їх утилізації.

Викинути ртутьвмісні відходи не можна. Все тому, що в ній міститься від 40 до 70 мг ртуті. Коли разом із побутовим (звичайним) сміттям такі лампи потрапляють на полігон, вони розбиваються. Випари ртуті забруднюють повітря, а коли ця речовина проникає в ґрунт, то отруює підземні води.

Віднесіться до цього відповідально.

     Небезпечні відходи приймаємо виключно у населення. Організації повинні самостійно укладати договори на утилізацію з підприємствами ліцензіатами! 

Графік руху екобусу в Полтаві

Відтепер використані небезпечні відходи полтавці можуть здати в екобус.

Усі прийняті використані люмінесцентні лампи, термометри, батарейки в подальшому передаються ліцензованій фірмі для подальшої їх утилізації.

Викинути ртутьвмісні відходи не можна. Все тому, що в ній міститься від 40 до 70 мг ртуті. Коли разом із побутовим (звичайним) сміттям такі лампи потрапляють на полігон, вони розбиваються. Випари ртуті забруднюють повітря, а коли ця речовина проникає в ґрунт, то отруює підземні води.

Віднесіться до цього відповідально.

     Небезпечні відходи приймаємо виключно у населення. Організації повинні самостійно укладати договори на утилізацію з підприємствами ліцензіатами! 

Графік руху екобусу в Полтаві

Відтепер використані небезпечні відходи полтавці можуть здати в екобус.

Усі прийняті використані люмінесцентні лампи, термометри, батарейки в подальшому передаються ліцензованій фірмі для подальшої їх утилізації.

Викинути ртутьвмісні відходи не можна. Все тому, що в ній міститься від 40 до 70 мг ртуті. Коли разом із побутовим (звичайним) сміттям такі лампи потрапляють на полігон, вони розбиваються. Випари ртуті забруднюють повітря, а коли ця речовина проникає в ґрунт, то отруює підземні води.

Віднесіться до цього відповідально.

     Небезпечні відходи приймаємо виключно у населення. Організації повинні самостійно укладати договори на утилізацію з підприємствами ліцензіатами! 

До відома Споживачів житлових будинків ОСББ та ЖБК.

 Договірним  відділом КАТП-1628 проводиться підготовка до пролонгації договорів на 2020 рік, а саме:

  • перевірка оплати за надані послуги
  • направлення вимог про сплату боргу

У разі несплати, ми будемо змушені нараховувати штрафні санкції, згідно ст.625 ЦК України і звернутися до суду про примусове стягнення заборгованості. Згідно з ч.2 статті 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

 А також, буде ставитися питання про припинення  дії договору на вивіз ТПВ з наданням відповідної інформації до інспекції по контролю за благоустроєм, екологічним та санітарним станом міста Полтава, для прийняття відповідних заходів передбачених чинним законодавством.

До відома спадкоємців чи правонаступників!

    Шановні абоненти КАТП – 1628 під час ведення договірних відносин на практиці досить часто постає питання щодо погашення заборгованності абонентами, які набули права власності на майно в наслідок спадкового правонаступництва. Так ми повинні більш детально розглянути дану ситуацію, відповідно до ст. 512 ЦК України, «…кредитор у зобов’язанні може бути змінений іншою особою внаслідок:

  • передання ним своїх прав іншій особі за правочином,
  • правонаступництво ».

Відповідно до ст. 1231 ЦК України,  «…  До спадкоємця переходить обов’язок  відшкодовувати майнову шкоду (збитки), які були завдані спадкодавцем».             

Коментар_______

В силу принципу універсальності до складу спадщини включаються не тільки права, але й обов’язки спадкодавця, що не припинилися в наслідок його смерті (ст.1218, 1219 ЦК України).

Передусім до спадкоємця переходить не виконане спадкодавцем зобов’язання відшкодувати майнову шкоду та збитки (ч.1 коментованої статті).

   Також досить часто постає питання щодо проведення перерахунку коштів по особовому рахунку абонента в наслідок зміни кількості зареєстроварних осіб за відповідним місцем  проживання. Наголошуємо, що відповідно до п.5.2.3 Договору про надання послуг з регулярного вивезення побутових відходів споживач зобов’язаний  своєчасно інформувати виконавця про зміну у складі сім’ї, наявність пільг, зміни домовласника. 

   Зважаючи на вищевикладене КАТП-1628 не має можливості проводити будь які перерахунки коштів та повідомляє про те, що абоненти повинні діяти відповідно до умов зазначеного договору.              

   Також більш детально роз’яснюємо поняття щодо категорії відходів, на вивіз яких абоненти складають відповідний договір з КАТП – 1628. Категорією таких відходів відповідно до «правил надання послуг з поводження з побутовими відходами» є :тверді побутові відходи — відходи, які утворюються в процесі життя і діяльності людини і накопичуються у житлових будинках, закладах соцкультпобуту, громадських, навчальних, лікувальних, торговельних та інших закладах (це харчові відходи, предмети домашнього вжитку, сміття, опале листя, відходи від прибирання, макулатура, скло, метал, полімерні матеріали тощо) і не мають подальшого використання за місцем їх утворення,великогабаритні відходи - тверді відходи, розміри яких перевищують 50 x 50 x 50 сантиметрів, що не дає змоги розмістити їх у контейнерах об’ємом до 1,1 куб. метра.

СТИХІЙНІ ЗВАЛИЩА - ШКОДА ЗДОРОВ’Ю ТА ДОВКІЛЛЮ

   Всі відходи є об’єктом права власності, а відповідно до положень Цивільного кодексу, власник не може використовувати право власності на шкоду правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію та природні якості землі. Відтак, відповідно до ЗУ “Про відходи”, забороняється несанкціоноване скидання і розміщення відходів, у тому числі побутових на території міст та інших населених пунктів та в інших місцях, що може створювати небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров’я людини.

   Розміщувати відходи дозволяється лише у спеціально відведених для цього місцях - контейнерах.

   Тому, в першу чергу власник відходів повинен дотримуватися вимог поводження з ними та не допускати засмічення та забруднення території. Власником відходів може бути громадянин України, іноземець, особа без громадянства, підприємство, установа та організація усіх форм власності, територіальна громада, які володіють, користуються і розпоряджаються відходами.

   Наголошуємо, кожному жителю міста про те, що несанкціоноване розміщення відходів, створення сміттєзвалищ, спалювання листя, трави, гілля, будь-якого сміття ЗАБОРОНЕНО законодавством.

   Викидання сміття у місцях, які не мають спеціальних умов та обладнання забороняється та тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

   Так, у ст. 42 ЗУ “Про відходи” зазначено, що особи, винні в порушенні законодавства про відходи, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільну чи кримінальну відповідальність за порушення встановленого порядку поводження з відходами, що призвело або може призвести до забруднення навколишнього природного середовища, прямого чи опосередкованого шкідливого впливу на здоров’я людини та економічних збитків. Однозначно, що викидання сміття у невстановленому для цього місці призводить до забруднення довкілля. Проте, в залежності від тяжкості шкоди, яку спричинила така діяльність довкіллю, диференціюють адміністративну та кримінальну відповідальність.

   Адміністративну відповідальність, відповідно до статті 82 Кодексу України про адміністративні правопорушення несуть особи винні у порушенні вимог щодо поводження з відходами під час їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення або захоронення. За таку діяльність передбачається штраф на громадян у розмірі від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 340 грн. до 1360 грн.) і на посадових осіб, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності – від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 грн. до 1700 грн.).

   Кримінальні відповідальність передбачається за забруднення або псування земель, проте, на відміну від адміністративної відповідальності, тут важливим є наслідок у вигляді небезпеки для життя, здоров’я людей чи довкілля. Такі дії, відповідно до ст. 239 Кримінального кодексу України, караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ( до 3400 грн.) або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

   Цивільна відповідальність, яка настає незалежно від притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності, полягає у обов’язку відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства про відходи. Ця шкода може бути заподіяна і здоров’ю людини, і навколишньому середовищу.

   Шановні полтавці! Кожен з нас повинен усвідомлювати шкоду, яку він спричиняє для довкілля, спалюючи непотрібні речі та бути свідомим того, що такі дії караються законом та тягнуть за собою адміністративну чи кримінальну відповідальності.

Проведено спільний рейд.

ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ м. ПОЛТАВА.

   Доводимо до Вашого відому, що у березні 2019 року, працівниками управлінняКАТП – 1628 м. Полтава разом з інспекцією по контролю за благоустроєм, екологічним та санітарним станом міста, було проведено спільний рейд, щодо виявлення осіб, які не дотримуються правил благоустрою та забезпечення чистоти і порядку в м. Полтава та не мають договорів з надання послуг з регулярного вивезення твердих побутових відходів та осіб, які систематично не сплачують кошти по раніше укладених договорах за надання відповідної послуги.

   По даному факту, було перевірено район Гожули (вул.вул. Славна, Гостинна, Високовольтна, Шишацька, Чорноглазівська) м. Полтава. Так працівниками інспекції по контролю за благоустроем було виписано та направлено 22 повідомленя, щодо заключення договорів про вивіз ТПВ з встановленими строками до виконання. Також під час проведення перевірки було укладено 4 нових відповідних договорів згідно з п.1ст. 25 Закону України «Про житлово-комунальні послуги». споживач зобов’язаний укласти договір про поводження з побутовими відходами з особою, визначеною у встановленому законодавством порядку.

   Вищевказані спільні рейди, являють собою звичну практику, щодо здійснення контролю та виявлення осіб, які не дотримуються правил благоустрою. За інформацією щодо проведення рейдів у інших районах м. Полтава слідкуйте на нашому сайті. Додатково повідомляємо, що відповіді на питання, які виникають, Ви маєте змогу отримати у абонентському відділі КАТП -1628.

Привітання ювіляру!

 Шановний Миколо Івановичу!

З ювілеєм Вас вітаєм!

Щоб стільки ж раз весна цвіла!

Сьогодні щиро Вам бажаєм Здоров'я, щастя й тепла!

Щоб шлях Ваш був такий широкий,

Щоб мало було перешкод,

Щоб ювілей справляли сотий!

Не знали б Ви тяжких турбот!

Ми Вам бажаєм довго жити,

Щоб мали Ви кого любити,

І щоб любили міцно Вас!

Щоб було все гаразд в роботі.

Вона, звичайно, не проста.

Щоб було все - і "за", і "проти",

Як компроміс - життя-буття!

Ми щиро Вас поздоровляєм!

Добра Вам зичимо сповна,

Багато світлих днів бажаєм!

І довгі, довгії літа ...

З повагою, колектив КАТП-1628.

Привітання ювіляру!

Вартість послуг з реєстрації домашніх тварин

Кошторис вартості послуги з реєстрації тварин Полтавським КАТП-1628 для  населення (крім пенсіонерів та пільгових категорій населення) та юридичних осіб на 2019 рік.

  • Для мешканців Полтави вартість послуги складає 44 грн. 98 коп.;
  • Для юридичних осіб вартість послуги складає 61 грн. 33 коп.

Кошторис вартості послуги з реєстрації тварин Полтавським КАТП-1628 для  пенсіонерів та пільгових категорій населення на 2019 рік.

  • Для пенсіонерів та пільгових категорій населення вартість послуги складає 7 грн. 02 коп.

Довідки та консультації можна отримати за тел. (050)465-55-27

За життя без сміття!

Тверді побутові відходи  -  це будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності в житлових і громадських приміщеннях, магазинах, промислових підприємствах  та не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.

 Виробник твердих побутових відходів - це фізична або юридична особа, діяльність якої призводить до утворення відходів.

 Складові компоненти ТПВ - картон, папір, деревина, харчові відходи, пластмаса, скло, текстиль і т.д. Зростання чисельності населення, розширення виробництв неминуче призводить до постійного збільшення обсягу побутових відходів.

 

Всі відходи за їх походженням можна розділити на органічні та неорганічні:

Органічні відходи не представляють серйозної загрози для здоров'я людини, тому досить швидко розкладаються (втім, нерідко поширють неприємний запах і стають розсадником інфекцій)

 Відходи неорганічного походження не тільки виключно довго розкладаються (десятки і навіть сотні років), в них містяться хімічні елементи та токсичні речовини, які проникають і забруднюють грунт, повітря, грунтові води, сприяють загибелі флори і фауни, поширенню інфекційних захворювань, представляючи серйозну небезпеку не тільки для нинішніх, але й для майбутніх поколінь.

 Великогабаритні відходи - тверді відходи, розміри яких перевищують 50 x 50 x 50 сантиметрів, що не дає змоги розмістити їх у контейнерах об'ємом до 1,1 куб. метра.

Будівельні відходи - всі відходи, які утворюються в ході ремонтно-будівельних робіт (демонтаж, ремонтбудівництво) і підлягають тільки спеціалізованому вивезенню та утилізації.

Поводження з відходами це - дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення. 

Проблема поводження з твердими побутовими відходами існує тисячі років з моменту виникнення людської цивілізації. Але в останні десятиріччя ця проблема набула великої загостреності у зв’язку з появою нових матеріалів та речей в життєдіяльності людей, які являються шкідливими для довкілля та здоров’я людини. 

 

Захоронення відходів - це остаточне розміщення відходів при їх видаленні у спеціально відведених місцях чи на об'єктах таким чином, щоб довгостроковий шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини не перевищував установлених нормативів. Об’єкти поводження з твердими відходами це - місця чи об’єкти, що використовуються для збирання, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження та захоронення відходів.

 

Вивіз відходів проводиться тільки  спеціальзаваним автотранспортом обладнаним спеціальними засобами для завантаження таких відходів.

Для підтримання на високому рівні санітарно-епідеміологічних умов життя та здоров’я мешканців м. Полтави важливо своєчасно вивозити тверді побутові відходи на спеціальні полігони. Укласти договір та замовити вивезення побутового сміття  Ви можете за телефоном: (0532) 59-95-39 з 8.00 до 17.00  і ми відповімо на будь-які Ваші питання пов'язані з утилізацією та вивезенням відходів.

Про обов’язковість укладання договорів.

Чистота – найголовніший атрибут нашого затишного й комфортного міста Полтава.

 Це одна спільна, велика оселя для всіх і кожного, чистота, яка починається із сумлінного ставлення її мешканців до себе та довкілля, зі злагодженої роботи комунальних служб, міської ради…..

 Чистота міста – справа спільна для всіх і кожного.

Як відомо, смітять всі, прибирають сотні, а платять нажаль, одиниці.

 Комунальники постійно вивозять тони сміття. Дорогі полтавчани, якщо уявити, що може статися з містом, якщо перестануть працювати комунальні служби – це не тільки неестетично, але саме головне, це сморід, захворювання, гризуни та комахи, які і будуть носіями хвороб та великий ризик пожеж містом. Давайте разом зробимо наше місто Полтава чистим та затишним, бо ми того варті.

    Адміністрація КАТП-1628 інформує Вас, щодо обов’язковості укладання договорів на вивезення побутових відходів, згідно з чинним законодавством України, а саме: відповідно до ч. 2. ст. 35-1 Закону України «Про відходи» власники  або  наймачі,  користувачі,  у тому числі орендарі, джерел утворення побутових відходів, земельних ділянок укладають  договори з юридичною особою, яка визначена виконавцем послуг на вивезення  побутових  відходів та здійснюють оплату таких послуг. До джерел утворення побутових відходів ст. 1 даного Закону відносить об’єкти, на яких утворюються побутові відходи (житлові будинки, підприємства, установи, організації та земельні ділянки).

Згідно з п.1 ч.3 ст. 20 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Споживач зобов’язується укласти договір на надання житлово-комунальних послуг. До категорії споживачів вищевказаний Закон відносить фізичних і юридичних осіб, які отримують житлово-комунальні послуги. Згідно з Правил благоустрою території міста Полтава, до порушень цих Правил відноситься відсутність у підприємств, установ, організацій, підприємців, громадян, які мають у власності або користуванні приміщення (будівлі, споруди), договору на вивіз побутових відходів зі спеціалізованими організаціями. Відповідно до Правил благоустрою, при виявленні фактів порушення Правил благоустрою уповноважені на те органи мають право складати протоколи, в яких фіксуватимуться дані порушення і на підставі яких буде відкриватись адміністративне провадження.

   Згідно зі ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення правил у сфері благоустрою населених пунктів тягне за собою накладення штрафу – від 20 до 80 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 340 до 1360 грн); громадян – суб’єктів підприємницької діяльності – від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 грн.). 

 Тобто, відсутність договору на вивезення побутових відходів у фізичної особи, юридичної особи, підприємця є порушенням Законів «Про відходи», «Про житлово-комунальні послуги», «Про благоустрій населених пунктів» та Правил благоустрою території міста Полтава і тягне за собою адміністративну відповідальність.

Прохання до громадян, юридичних осіб, підприємців, які не заключили договір на вивезення побутових відходів, звернутися в КАТП - 1628 за адресою: вул.Кагамлика,84 м.Полтава (договірний  та абонентський відділи) для укладення такого договору.

 Телефон для довідок – (0532)59-95-39, 050-305-17-36 (договірний), (0532)59-27-38, 050-38-99-110 (абонентський).

В разі неукладення договору, щодо порушників будуть застосовані грошові стягнення, передбачені Законодавством України.

Документи необхідні для укладання договору про надання послуг з вивезення побутових відходів (ФОП, юридичні особи):
1. Паспорт громадянина України (ксерокопія);
2. Ідентифікаційний номер (ксерокопія);
3. Копія витягу з єдиного державного реєстру про реєстрацію (свідоцтво про державну реєстрацію підприємства або фізичної особи-підприємця).
4. Технічний паспорт на приміщення або договір оренди (ксерокопія).
5. Документи про вид діяльності, під яку застосовується дане приміщення (ксерокопія).
6. Свідоцтво платника ПДВ, єдиного податку (ксерокопія).
7. Заява для укладання договору на ім'я начальника КАТП-1628 Бойка Тараса Григоровича (в довільній формі).

Документи необхідні для укладання договору про надання послуг з вивезення побутових відходів (НАСЕЛЕННЯ):
1. Паспорт громадянина України (ксерокопія);
2. Ідентифікаційний номер (ксерокопія);
3. Документи на пільги для мешканців будинків приватного сектору (ксерокопія).
4. Для мешканців квартир, які відносяться до ОСББ та ЖБК додатково – довідка голови комітету про кількість фактично проживаючих осіб (оригінал);
5. Для мешканців будинків приватного сектору довідка від голови квартального комітету про кількість зареєстрованих осіб (оригінал);Офіційна сторінка на Facebook: www.facebook.com/KATP1628

Контакти

Телефон:
(0532) 592917, 592924
Адреса:
36008, м.Полтава, вул.Кагамлика, 84