Редагувати
Повідомлення

Полтавського комунального автотранспортного підприємства 1628 про намір встановити (внести зміни)  тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами  (вивезення та захоронення твердих побутових та  великогабаритних відходів, в тому числі ремонтних) на території населених пунктів старостинських округів Полтавської міської територіальної громади.

 

«На виконання Закону України від 09.11.2017 року  № 2189-VІІІ «Про житлово-комунальні послуги» зі змінами від 17.03.2020 року № 533-IX, постанови  Кабінету Міністрів від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги»,  відповідно до Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності затвердженого  наказом Міністерства  регіонального розвитку, будівництва  та житлово-комунального господарства  України від 05 червня 2018 року №13,  Постанови КМ України від 26.07.2006 № 1010 в редакції Постанови КМ України від 27.03.2019 року № 318 та від 28.10.2020 року № 1018, керуючись Наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.09.2018 року № 239 « Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення»,  

 

 Полтавське КАТП-1628 повідомляє споживачів про  наміри встановити (внести зміни до діючих тарифів) на послуги з поводження з побутовими відходами на території населених пунктів старостинських округів Полтавської міської територіальної громади»,  а саме :

З№ з/п

Найменування послуг

Вивезення твердих побутових відходів,

(населення, бюджетні установи, інші споживачі)

 

 грн/м3 з ПДВ

 

Вивезення великогабаритних відходів, в тому числі ремонтних

 

 (населення),

 

грн/м3 з ПДВ

 

Захоронення побутових відходів (твердих, великогабаритних, в тому числі ремонтних), грн м3 з ПДВ

(населення, бюджетні установи, інші споживачі)

1

Сем’янівський старостинський округ (села  Сем'янівка, Олепіри, Патлаївка, Тернівщина, Яцинова Слобідка)

128,77

217,08

22,48

2

Бричківський старостинський округ (села Бричківка, Гринівка, Петрівка)

122,35

156,71

22,48

3

Тахтаулівський старостинський округ громади (села Тахтаулове, Жуки)

84,58

128,24

22,48

4

Абазівський старостинський округ (села Абазівка, Лаврики, Рожаївка, Соломахівка, Червона Долина)

112,92

175,07

22,48

5

Пальчиківський старостинський округ (села с. Пальчиківка, Бугаївка, Витівка, Гутирівка, Карпусі, Келебердівка, Косточки, Уманцівка, Циганське)

110,23

222,85

22,48

6

Валківський старостинський округ (села Валок, Каплунівка, Лозівка, Очканівка)

131,80

203,18

22,48

7

Чорноглазівський старостинський округ (села Чорноглазівка, Бершацьке, Глухове, Долина, Макарцівка, Носівка, Трирогове)

 

114,29

228,96

22,48

8

Супрунівський старостинський округ (села Супрунівка, Говтвянчик, Івашки, Мильці, Шостаки)

105,07

172,67

22,48

9

Гожулівський старостинський округ (села Гожули, Андріївка, Зорівка, Біологічне)

 

103,99

174,05

22,48

10

Ковалівський старостинський округ

(села Ковалівка, Бочанівка, Давидівка,

Залізничне, Їжаківка, Андрушки, Верхоли, Грабинівка, Затурине, Макухівка, Соснівка)

103,46

221,84

22,48

Полтавське КАТП-1628 додатково повідомляє споживачів про те, що  підприємство рішенням виконавчого комітету Полтавської міської ради від 27.01.2022 року № 11 визнане переможцем конкурсу з визначення виконавця послуг з поводження з побутовими відходами на території старостинських округів Полтавської міської територіальної громади.

Вищенаведені тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами розраховані відповідно до Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення» затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.09.2018 року № 239.

Структура тарифів на послуги поводження з твердими побутовими відходами по старостинських округах Полтавської міської територіальної громади:

                                                                                                                                                                      грн/м3 з ПДВ

Статті витрат

Сем’я-нівський

Брич-ківський

Тахтау-

лівський

Абазів-ський

Пальчи-ківський

Валків-ський

Чорно-глаз.

Супру-

нівськ.

Гожу-

лівський

Кова-

лівський.

Заробітна плата основного персоналу

29,31

32,97

20,85

27,07

25,47

34,51

30,57

25,39

24,765

22,74

Нарахування у  соціальні фонди

6,45

7,25

4,59

5,96

5,60

7,59

6,73

5,59

5,448

5,00

Автомобільне паливо

41,42

28,11

24,55

34,06

34,86

31,98

26,60

31,37

31,651

29,19

Мастильні матеріали

2,35

1,59

1,39

1,93

1,98

1,81

1,51

1,78

1,794

1,65

Поточний ремонт і ТО

16,23

21,08

11,52

14,95

14,07

22,12

19,59

14,02

13,679

12,59

Амортвідрахування на відновлення основних засобів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

Загально-виробничі витрати

1,71

1,62

1,12

1,50

1,46

1,75

1,51

1,39

1,377

1,27

Адміністративні витрати

0,89

0,84

0,58

0,78

0,76

0,91

0,79

0,72

0,716

6,59

Витрати на збут (реалізацію) послуг

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

РАЗОМ

98,36

93,46

64,60

86,25

84,20

100,67

87,30

80,26

79,43

79,03

Рентабельність  9,1%

8,95

8,50

5,88

7,85

7,66

9,16

7,94

7,30

7,23

7,19

РАЗОМ

107,31

101,96

70,48

94,10

91,86

109,83

95,24

87,56

86,66

86,22

ПДВ  20%

21,46

20,39

14,10

18,82

18,37

21,97

19,05

17,51

17,33

17,24

Тариф з ПДВ

128,77

122,35

84,58

112,92

110,23

131,80

114,29

105,07

103,99

103,46

Структура тарифів на послуги поводження з великогабаритними відходами, в тому числі ремонтними по старостинських округах Полтавської міської територіальної громади:

                                                                                                                                   грн/м3 з ПДВ

Статті витрат

Сем’я-нівський

Брич-ківський

Тахтау-

лівський

Абазів-ський

Пальчи-ківський

Валків-ський

Чорно-глаз.

Супру-

нівськ.

Гожу-

лівський

Кова-

лівс.

Заробітна плата основного персоналу

56,51

39,50

33,275

46,127

59,763

50,75

60,475

54,43

49,552

63,642

Нарахування у  соціальні фонди

12,43

8,69

7,321

10,148

13,148

11,17

13,304

11,97

10,901

14,001

Автомобільне паливо

64,86

44,95

41,277

55,293

68,815

68,31

72,063

39,65

48,069

60,510

Мастильні матеріали

3,01

2,08

1,911

2,559

3,187

3,16

3,342

1,83

2,225

2,801

Поточний ремонт і ТО

24,59

21,30

11,570

16,039

20,781

17,68

21,054

18,93

17,230

22,160

Амортвідрахування на відновлення основних засобів

0,00

0,00

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

0,00

0,000

0,000

Загально-виробничі витрати

2,87

2,07

1,698

2,318

2,950

2,69

3,031

3,31

3,234

4,131

Адміністративні витрати

1,54

1,11

0,907

1,238

1,576

1,44

1,619

1,77

1,727

2,206

Витрати на збут (реалізацію) послуг

0,00

0,00

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

0,00

0,000

0,000

РАЗОМ

165,81

119,70

97,96

133,72

170,22

155,20

174,89

131,89

132,94

169,45

Рентабельність  9,1%

15,09

10,89

8,91

12,17

15,49

14,12

15,91

12,00

12,10

15,42

РАЗОМ

180,90

130,59

106,87

145,89

185,71

169,32

190,80

143,89

145,04

184,87

ПДВ  20%

36,18

26,12

21,37

29,18

37,14

33,86

38,16

28,78

29,01

36,97

Тариф з ПДВ

217,08

156,71

128,24

175,07

222,85

203,18

228,96

172,67

174,05

221,84

Місячна вартість послуг з поводження з побутовими відходами (вивезення та захоронення твердих побутових та великогабаритних відходів, в тому числі ремонтних) для населення  з урахуванням норм надання послуг з поводження з побутовими відходами, затверджених рішенням виконавчого комітету Полтавської міської ради від 16 вересня 2021 р. № 189,  прогнозується з одного мешканця в місяць на рівні:    

№ з/п

Найменування старостату Полтавської міської територіальної громади

Місячна плата  з одного мешканця , грн з ПДВ

Приватний сектор

Багато-квартирні

1

Сем'янівський

22,70

 

2

Бричківський

20,28

30,19

3

Тахтаулівський

15,52

22,85

4

Абазівський

19,83

29,09

5

Пальчиківський

20,95

30,03

6

Валківський

22,60

 

7

Чорноглазівський

21,54

30,89

8

Супрунівський

18,94

27,67

9

Гожулівський

18,87

27,53

10

Ковалівський

20,20

28,82

З більш детальною інформацією можна ознайомитись на Полтавському КАТП-1628  за адресою: місто Полтава, вул.Кагамлика,84, тел.  (0532) 592807.

Пропозиції та зауваження щодо встановлених тарифів просимо надавати у письмовому вигляді протягом 7 календарних днів з дня опублікування повідомлення на офіційному веб-сайті Полтавської міської ради.»